ข่าวพระราชกรณียกิจด้านปศุสัตว์

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

ภาพอินโฟกราฟิก

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข่าวปศุสัตว์

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

การจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ส่งเสริมอาชีพ / อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

ข่าวเกี่ยวกับเฉลิมพระเกียรติ / พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / พระราชกุศล / อาหารสัตว์พระราชทาน

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

flood banner

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

การขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ข้อมูลเตือนภัย ปี 2562

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

วีดีโอประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 674 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

25600504 2
 
วันที่ 27 เมษายน 2560 ภายใต้การอำนวยการของนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายการียา คอมา ปศุสัตว์อำเภอยะรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะรัง ดำเนินการรับ-ส่งมอบปัจจัยการผลิตแพะ พร้อมอาหารสำเร็จรูปให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข ปีงบประมาณ 2560 เพื่อขับเคลื่อนงานตามวาระปัตตานี ข้อ 5 เพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย แพะเนื้อเพศผู้ จำนวน 10 ตัว แพะเนื้อเพศเมีย จำนวน 100 ตัว และอาหารสำเร็จรูป จำนวน 50 กระสอบ ณ. ที่ว่าการอำเภอยะรัง  อ่านรายละเอียด