ข่าวพระราชกรณียกิจด้านปศุสัตว์

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

ภาพอินโฟกราฟิก

ส่งเสริมอาชีพ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / สัตวแพทย์พระราชทาน / อาหารสัตว์พระราชทาน

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

flood banner

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ข้อมูลเตือนภัย ปี 2562

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

วีดีโอประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 1139 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

25600504 2
 
วันที่ 27 เมษายน 2560 ภายใต้การอำนวยการของนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายการียา คอมา ปศุสัตว์อำเภอยะรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอยะรัง ดำเนินการรับ-ส่งมอบปัจจัยการผลิตแพะ พร้อมอาหารสำเร็จรูปให้เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข ปีงบประมาณ 2560 เพื่อขับเคลื่อนงานตามวาระปัตตานี ข้อ 5 เพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์ เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 50 ราย แพะเนื้อเพศผู้ จำนวน 10 ตัว แพะเนื้อเพศเมีย จำนวน 100 ตัว และอาหารสำเร็จรูป จำนวน 50 กระสอบ ณ. ที่ว่าการอำเภอยะรัง  อ่านรายละเอียด