ข่าวพระราชกรณียกิจด้านปศุสัตว์

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

ภาพอินโฟกราฟิก

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

สัตวแพทย์พระราชทาน / อาหารสัตว์พระราชทาน

ส่งเสริมอาชีพ

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

flood banner

ข่าวปศุสัตว์

 

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ข่าวสารสัตวแพทย์พระราชทาน

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จ.ชัยภูมิ
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเปิดงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สม...

อ่านข่าวทั้งหมด

ข้อมูลเตือนภัย ปี 2561

ข้อมูลเตือนภัย ปี 2562

วีดีโอประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 1147 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื่องจากอยู่ในระหว่าง Config อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ทำให้มีผลกระทบกับระบบรายงานไข้หวัดนก จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขผลกระทบเป็นการชั่วคราว ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้เครือข่ายอื่น สามารถเปิดระบบไข้หวัดนกผ่านหน้าเว็บไซต์กรมฯได้ตามปกติ ได้ที่

    ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก

  • เจ้าหน้าที่ที่ใช้เครือข่ายภายในกรมปศุสัตว์(พญาไท)  ต้องระบุ  URL   http://192.168.17.34/dcontrol/site