ข่าวพระราชกรณียกิจด้านปศุสัตว์

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

ภาพอินโฟกราฟิก

ส่งเสริมอาชีพ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / สัตวแพทย์พระราชทาน / อาหารสัตว์พระราชทาน

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

flood banner

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ข้อมูลเตือนภัย ปี 2562

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

วีดีโอประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 1168 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื่องจากอยู่ในระหว่าง Config อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ทำให้มีผลกระทบกับระบบรายงานไข้หวัดนก จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขผลกระทบเป็นการชั่วคราว ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคหรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้เครือข่ายอื่น สามารถเปิดระบบไข้หวัดนกผ่านหน้าเว็บไซต์กรมฯได้ตามปกติ ได้ที่

    ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังไข้หวัดนก

  • เจ้าหน้าที่ที่ใช้เครือข่ายภายในกรมปศุสัตว์(พญาไท)  ต้องระบุ  URL   http://192.168.17.34/dcontrol/site