ข่าวพระราชกรณียกิจด้านปศุสัตว์

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข่าวปศุสัตว์

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

ส่งเสริมอาชีพ

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

ภาพอินโฟกราฟิก

ข่าวเกี่ยวกับเฉลิมพระเกียรติ / พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / พระราชกุศล / อาหารสัตว์พระราชทาน

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

flood banner

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

การขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ข้อมูลเตือนภัย

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

วีดีโอประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 896 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์