25570717 2นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Hoang Thanh Van อธิบดีกรมปศุสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าหารือแลกเปลี่ยนด้านนโยบายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ       อ่านรายละเอียด