2556 01 09c 0002

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ” โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้ารับรางวัล " บริการภาครัฐยอดเยี่ยม " ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับในปีนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน  อ่านรายละเอียด

 

2556_01_09c_0001.jpg 2556_01_09c_0002.jpg 2556_01_09c_0003.jpg

2556_01_09c_0004.jpg 2556_01_09c_0005.jpg 2556_01_09c_0006.jpg

2556_01_09c_0007.jpg 2556_01_09c_0008.jpg 2556_01_09c_0009.jpg

2556_01_09c_0010.jpg 2556_01_09c_0011.jpg 2556_01_09c_0012.jpg

2556_01_09c_0013.jpg 2556_01_09c_0014.jpg 2556_01_09c_0015.jpg

2556_01_09c_0016.jpg 2556_01_09c_0017.jpg 2556_01_09c_0018.jpg

2556_01_09c_0019.jpg 2556_01_09c_0020.jpg 2556_01_09c_0021.jpg

2556_01_09c_0022.jpg 2556_01_09c_0023.jpg 2556_01_09c_0024.jpg

 

ข้อมูล/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์