ข่าวสารผู้บริหารกรมปศุสัตว์

ปศุสัตว์เตือนนำสัตว์มาปล่อยทิ้ง เข้าข่ายผิดพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ!!
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีแจ้งกล่าวโทษ ดำเนินคดี บุคคลผู้นำแมวมาปล่อยทิ้ง ในพื้นที่อำเภอศรีรา...

ข่าวสารสัตวแพทย์พระราชทาน

หน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ ให้บริการประชาชนในพื้นที่ จ.สุรินทร์
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี...

ข่าวสารผู้บริหารกระทรวง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการนำรังนกนางแอ่นเข้ามาในราชอาณาจักร
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำ...

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ปศุสัตว์บึงกาฬประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ นายเกริก พรหมทะสาร สัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่ว...

ข้อมูลเตือนภัย

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์