รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก บมจ.เจิญโภคภัณฑ์ (CP และ CPF)

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก บมจ.เจิญโภคภัณฑ์ (CP และ CPF) เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า มี ข้าวผัดกระเพราไก่ 1,300 แพ็ค ข้าวห่อใบบัว 2,000 แพ็ค ไข่สมุนไพร 4,000 ฟอง น้ำดื่ม 20,000 ขวด วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม