รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก บ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (TFG)

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจาก บ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (TFG) เป็นเงิน 100,000 บาท วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์จะได้นำไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์