สกู๊ปพิเศษ เกษตรสร้างชาติ : ปศุสัตว์ OK

กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมปศุสัตว์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ จึงเป็นที่มาของโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค หรือปศุสัตว์ OK

ที่มาของข้อมูล : รายการคุยโขมงข่าวเช้า ช่อง 9 http://www.tnamcot.com/content/669244