สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวาระแห่งการสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์