25620913 1

ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สามารถบริจาคจตุปัจจัย ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง กรมปศุสัตว์
บัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี เงินกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ เลขที่บัญชี 030-0-19218-5

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง กรมปศุสัตว์ โทร. 02-653-4427 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โทร. 055-699-427