pic01 1

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในเดือนมหามงคล โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายจาตุรนต์ พลราช ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การเสวนาปัญหาด้านปศุสัตว์ และการให้ความรู้คำแนะนำ

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา