25620725 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00น.นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมด้วยน.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่และข้าราชการของกรมปศุสัตว์ จำนวน 10 คน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม