25620725 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้มอบหมายให้นายชุมพล  บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ คณะกรรมการอำนวยการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ปศุสัตว์เขต 7 ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการนี้กรมปศุสัตว์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)