25620728 1

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 568 รูปถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากนั้น นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวง จากนั้น ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  ณ  ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง  เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ภาพ www.thaigov.go.th , สำนักงานเลขานุการกรม (ธงชัย สาลี สลก.)