25620728 2

ที่มาของข้อมูล : NBT 2HD เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ก.ค.2564 , คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์