S 14909612

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์(เนื้อสุกร) รุ่น​1 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

 

กิจกรรมช่วงเช้าภาคปฏิบัติ

  • การทำไส้กรอกเวียนนา แฟรงค์เฟอร์เตอร์ โบลอนย่า เพรสแฮม และคนักเวอร์ธ

กิจกรรมช่วงบ่าย

  • มีการบรรยายเกี่ยวกับ อย. โดยนักวิชาการอาหารและยา จากกระทรวงสาธารณสุข
  • มอบประกาศนียบัตร
  • ประเมินผลและปิดการฝึกอบรม

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร​ ผู้ประกอบการ​ขนาดเล็ก และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์​เนื้อสุกร

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์