29849

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์(เนื้อสุกร) รุ่น​ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561

กิจกรรมช่วงเช้า (การทำไส้กรอก)

  • เวียนนา
  • แฟรงค์เฟอร์เตอร์
  • คนักเวิร์ท
  • โบโลน่า
  • เพรสแฮม

กิจกรรมช่วงบ่าย

  • บรรยายเกี่ยวกับ อย.โดยนักวิชาการอาหารและยา จากกระทรวงสาธารณสุข
  • มอบประกาศนียบัตร
  • ประเมินผลและปิดการอบรม

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้อบรมทั้งสิ้น 20 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร​ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์​เนื้อสุกร

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์