S 15999032

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นักศึกษาจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์จำนวน 29 คน วิชาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

 

กิจกรรมช่วงเช้าภาคปฏิบัติ

  • การทำไส้กรอกเวียนนา
  • คนักเวอทร์
  • แฟรงค์เฟอร์เตอร์

กิจกรรมช่วงบ่ายภาคปฏิบัติ

  • การทำไส้กรอกอีสาน
  • แหนม

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์