25620515 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์แจงมันหมูมาเจียวหากใช้ความร้อนสูงมีโอกาสไหม้จับตัวเป็นยางมะตอย วอนประชาชนอย่าแตกตื่นควรซื้อเนื้อสุกรจากสถานที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึง กรณีที่แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว จ.ปทุมธานี ไปซื้อมันหมูมาเจียวน้ำมัน แต่เมื่อนำมาเจียวบนกระทะตั้งไฟร้อนๆ แล้ว น้ำมันที่ออกมาเป็นยางสีดำคล้ายยางมะตอย จึงตั้งข้อสังเกตเป็นหมูปลอม จากข้อมูลในเชิงวิชาการเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมันหมูเป็นไขมันสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถจับตัวเป็นก้อน และมีโอกาสเกิดการเผาไหม้เป็นสีดำเมื่อถูกความร้อนในระดับสูงมากเป็นเวลานาน หรือมีลักษณะการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ตามข่าวที่มีการเผยแพร่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลแหล่งจำหน่ายเพิ่มเติมว่ามันหมูดังกล่าวมาจากแหล่งใด มีการจำหน่ายเนื้อหมู/มันหมูที่มีแหล่งที่มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ กรรมวิธีการผลิตและปรุงอาหารเป็นอย่างไร และรายละเอียดคุณลักษณะของมันหมูที่เป็นข่าวเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้แนะนำเพิ่มเติมถึงการเลือกซื้อเนื้อหมูและมันหมูเพื่อการบริโภค เนื้อหมูและมันหมูต้องมีลักษณะปกติ สะอาด ไม่มีกลิ่นผิดปกติ และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ง่ายโดยสังเกตจากเครื่องหมายรับรองหรือใบรับรองจากกรมปศุสัตว์ และหากมีข้อสงสัยสามารถส่งตัวอย่างมันหมูตรวจเพิ่มเติมที่ห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ หากประชาชนพบข่าวหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งหรือขอข้อมูลที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือแจ้งสายด่วนของกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 ได้ทันที

ข่าวและข้อมูลโดย : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (15 พฤษภาคม 2562) ข่าวปศุสัตว์