25630130 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงกรณีที่กรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการว่า ได้รับหนังสือที่แอบอ้างชื่อกรมปศุสัตว์ เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ หนังสือรายงานพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ เป็นต้น

กรมปศุสัตว์จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและสาธารณชนรับทราบโดยทั่วกันว่า กรมปศุสัตว์ไม่มีนโยบายที่จะจัดทำกิจกรรมข้างต้น ตามที่มีหนังสือแอบอ้าง และมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการนำชื่อกรมปศุสัตว์ไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ หากผู้ประกอบการ องค์กร หรือหน่วยงานใดได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อขอจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ขออย่าได้หลงเชื่อ และหากกรมปศุสัตว์ตรวจพบว่ามีผู้แอบอ้างชื่อกรมปศุสัตว์ไปแสวงหาผลประโยชน์ จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด จนถึงที่สุด อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

***************************

ข้อมูล : สำนักกฎหมาย 

ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ ข่าวปศุสัตว์