25620521 1s

การหยุดโรคพิษสุนัขบ้าที่สำคัญคือ (*)การฉีดวัคซีนป้องกัน(*) กรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนท่านที่มีสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ในงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  • (!)ฟรี( !)ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • รับจำนวนจำกัดวันละ 1000 ตัว
  • เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน 9:00 น. - 15:00 น.
  • เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าและกรอกรายละเอียดสัตว์เลี้ยงให้ครบถ้วน

มากันเยอะๆเถอะนะหมออยากเจอ เรามาหยุด(!)โรคพิษสุนัขบ้าไปด้วยกัน http://gg.gg/dzh89

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์