25620826 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดในนาม คุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมอบให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัด ที่สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางอำพรรณ์ กล้ากะสิกิจ อ่านรายละเอียด