🌟อธิบดีปศุสัตว์ เปิดไลน์ด่วน DLD Disaster center ให้เกษตรกรแจ้งขอรับช่วยเหลือประสบภัยแล้งได้ตลอด24ชม.
https://www.naewna.com/local/401324

🌟ปศุสัตว์เปิดไลน์ด่วน!รับแจ้งขอความช่วยเหลือภัยแล้ง
อธิบดีปศุสัตว์ เปิดไลน์ด่วน DLD Disaster center ให้เกษตรกรแจ้งขอรับช่วยเหลือประสบภัยแล้งได้ตลอด24ชม.”
พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17.49 น.... อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/politics/698338

🌟ปศุสัตว์เตรียมรับภัยแล้ง เปิดช่องช่วยเหลือทาง ‘ไลน์’ โทรขอเสบียงสัตว์ได้
วันที่ 13 มีนาคม 2562 - 14:32 น.
https://www.khaosod.co.th/economics/news_2304173

🌟ปศุสัตว์ ตุนเสบียงอาหาร-น้ำ ไว้ป้อนพื้นที่แล้งหนัก
วันที่ 13 มีนาคม 2562 - 16:00 น.
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1403955