⭐"เฉลิมชัย" นั่งหัวโต๊ะ บูรณาการทุกภาคส่วน ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24592

⭐"เฉลิมชัย" นั่งหัวโต๊ะ บูรณาการทุกภาคส่วน ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
https://www.moac.go.th/news-preview-412891791262

⭐รมว.เกษตรนัดประชุมกรรมการป้องกันควบคุมกำจัด’อหิวาต์แอฟริกาในสุกร’ป้องกันระบาด ทำไทยสูญ1.5 แสนล้าน
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1755059

⭐“เฉลิมชัย” สั่งยกระดับป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
https://tna.mcot.net/view/NfxvkWA

⭐'รมว.เกษตรฯ'สั่งยกระดับป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นวาระแห่งชาติ
https://www.naewna.com/local/454187

⭐"เฉลิมชัย" นั่งหัวโต๊ะ สั่งลุยยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์หมู
https://siamrath.co.th/n/115315

⭐"เฉลิมชัย" นั่งหัวโต๊ะ บูรณาการทุกภาคส่วน ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/854759

⭐ "เฉลิมชัย" นั่งหัวโต๊ะ บูรณาการทุกภาคส่วน ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เชื่อมั่นจะไม่มีการระบาดในประเทศไทย
https://world.kapook.com/pin/5dce54724d265a949c8b4567

⭐"เฉลิมชัย" นั่งหัวโต๊ะ บูรณาการทุกภาคส่วน ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เชื่อมั่นจะไม่มีการระบาดในประเทศไทย
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/341-news-hotissue/20512-headmoac-25621115-1

⭐ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
http://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1143049

⭐"เฉลิมชัย" นั่งหัวโต๊ะ สั่งลุยยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์หมู #LINETODAY
https://today.line.me/TH/article/NP1j28?utm_source=lineshare

⭐รัฐมนตรีเกษตร นัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่1
http://secretary.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/headnews-menu/5470-1-6