⭐'เฉลิมชัยฯ'ลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าโครงการฯอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 

https://www.naewna.com/local/461531

⭐“เฉลิมชัยฯ” ลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าโครงการฯอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่
https://siamrath.co.th/n/122318

⭐“เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25374

⭐“เฉลิมชัย” ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา หวังเพิ่มศักยภาพความมั่นคงของน้ำ และบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
https://world.kapook.com/pin/5dfc8d664d265a025a8b4567

⭐“เฉลิมชัยฯ” ลงพื้นที่ติดตามคืบหน้าโครงการฯอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ #LINETODAY
https://today.line.me/TH/article/r2KPXk?utm_source=lineshare