⭐รมช.ประภัตร เดินหน้า Kickoff ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์

https://www.komchadluek.net/news/local/408537

⭐สุพรรณบุรี รมช.ประภัตรเดินหน้า Kick of ส่งเสริมเลี้ยงสัตว์
https://youtu.be/H855NBA6hJU

⭐"ประภัตร"เดินสายชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์
https://www.dailynews.co.th/politics/750299

⭐เดินสายชี้แจงโครงการสินเชื่อเลี้ยงสัตว์
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/418117?utm_source=bangkokbiznews&utm_medium=relate_solr#.XhGvw2U41-Y.lineme

⭐“ประภัตร” นำทีมเกษตรฯ เดินสายชี้แจงโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงสัตว์
http://www.voice-tv.online/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4

⭐‘ประภัตร’นำทีมเกษตรฯเดินสาย โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงสัตว์สุพรรณฯ
https://sootinclaimon.wordpress.com/2020/01/05/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4/