"กรมปศุสัตว์" คว้ารางวัลด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1777208

"กรมปศุสัตว์" คว้ารางวัลด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ โปร่งใส ตรวจสอบได้
https://www.facebook.com/ThailandBreakingNews/posts/1442420939261034

‘กรมปศุสัตว์’โปร่งใส ตรวจสอบได้ คว้ารางวัลการตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ปีงบฯ62
https://www.matichon.co.th/economy/news_1993069

กรมปศุสัตว์คว้ารางวัล ”โปร่งใส ตรวจสอบได้“
https://twitter.com/Thansettakij/status/1230877337824067584

กรมปศุสัตว์โปร่งใส ตรวจสอบได้ คว้ารางวัลด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ
https://gnews.apps.go.th/news?news=56016

กรมปศุสัตว์โปร่งใส ตรวจสอบได้ คว้ารางวัลด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี 2562
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/award-menu/388-award-2563-cat/21177-award-25630221-1