ขณะนี้ยังกักกันสุนัขเพื่อตรวจภูมิคุ้มกันครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันต่อไป

หมายถึงสุนัขได้รับเชื้อจากเจ้าของ ในลักษณะของการปนเปื้อน ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องตรวจยืนยันต่อไป

ข้อมูลจาก ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทางการฮ่องกง รายงานผลการตรวจทางชีรั่มวิทยา เชื้อ CORONA VIRUS ในสุนัขที่เป็นข่าว ครั้งแรก พบว่า " ให้ผลลบ"

ขณะนี้ยังกักกันสุนัขเพื่อตรวจภูมิคุ้มกันครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันต่อไป

หมายถึงสุนัขได้รับเชื้อจากเจ้าของ เพื่อความมั่นใจว่าการรับเชื้อเป็นลักษณะการปนเปื้อน คงต้องตรวจยืนยันต่อไป

ข้อมูลจาก ศ.สพ.ญ.ดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.news.gov.hk/eng/2020/03/20200312/20200312_204009_556.html?type=category&name=wuhan