⭐เฉลิมชัยฯรมว.ว่าการเกษตรฯสร้างความมั่นใจเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ได้ลงนามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้”ม้าลาย”เป็นไปตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ป้องกัน”กาฬโรคม้า”แพร่แล้ว https://world.kapook.com/pin/5e8eef9f4d265a5ac58b456b
 
⭐"เฉลิมชัย" ลงนามประกาศ “ม้าลาย” เป็นไปตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ สั่งชะลอการนำเข้า-ส่งออก
 
⭐เฉลิมชัย ลงนามประกาศให้ ม้าลาย เป็นไปตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ป้องกัน”กาฬโรคม้า”แพร่แล้ว
ข่าว:AllnewsExpress
 
⭐ก.เกษตรฯ ออกประกาศม้าลายอยู่ใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์แล้ว
 
⭐รมว.เกษตรฯประกาศให้”ม้าลาย”เป็นไปตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ ป้องกัน”กาฬโรคม้า”แพร่แล้ว
 
⭐เกษตรฯ ออกประกาศกระทรวง ให้ม้าลาย อยู่ใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์
 
⭐ไทยระงับนำเข้า-ส่งออกม้า-ยีราฟ-ม้าลาย หลังกาฬโรคระบาด
 
⭐กรมปศุสัตว์สั่งชะลอนำเข้า-ส่งออก"ม้า ลา ล่อ อูฐ"ชั่วคราวหลังเกิดการระบาดกาฬโรคแอฟริกาในม้า