⭐"เฉลิมชัย" สั่งปศุสัตว์ ออกมาตรการบริหารผลผลิตไข่ไก่สอดคล้องกับทุกภาวะการณ์
 
⭐"เฉลิมชัย" สั่งปศุสัตว์ ออกมาตรการบริหารผลผลิตไข่ไก่สอดคล้องกับทุกภาวะการณ์
 
⭐เอ้กบอร์ดมั่นใจไข่ไก่ไม่ขาดตลาดในช่วงวิกฤติโควิด-19
 
⭐เอ้กบอร์ดติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ยืนยันมีเพียงพอบริโภคในประเทศแน่นอน พร้อมสั่งกรมปศุสัตว์หามาตรการบริหารจัดการผลผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับทุกภาวการณ์...
 
⭐'เอ้กบอร์ด'ติดตามสถานการณ์'ไข่ไก่' ยืนยันมีเพียงพอบริโภคในประเทศแน่น่อน
 
⭐เลขาธิการ สศก. ระบุชัด ข้อมูลต้นทุนไข่ไก่เฉลี่ย 2.69 บาท/ฟอง มั่นใจราคาเหมาะสมต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค