25600320 2
กำหนดจัดงาน “มหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในระหว่าง ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560