25620122 1

  • หนังสือขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 อ่านรายละเอียด
  • ไฟล์คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงโครงการเน็ตประชารัฐ https://goo.gl/UMM1hA
  • สามารถลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ ได้ที่ลิงค์ https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2019
ที่มาของข้อมูล : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม