S 34308184

S 34308186

S 34308186

📣กรมปศุสัตว์จัดหนักจัดเต็มให้คนรักแพะกับกิจกรรมสาธิตการแปรรูปเครื่องสำอางค์จากนมแพะ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ ในงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

  • กิจกรรมสาธิตการแปรรูปเครื่องสำอางค์จากนมแพะ ได้แก่ สบู่นมแพะ เกลือขัดผิวนมแพะ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น
  • กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ ได้แก่ แพะแผ่น แพะฝอย แพะแดดเดียว แหนมแพะ ในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

#งานแพะแห่งชาติ2563 #ไร่เขาบัวทอง #คนรักแพะ

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุุสัตว์