หน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ ให้บริการ จ.มุกดาหาร

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร     อ่านรายละเอียด