25580617 1

นายสมบูรณ์ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ และนายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานฯ วันพุธที่17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์     อ่านรายละเอียด