ขอเชิญบริจาคพันธุ์สัตว์หรือเงินสด สนับสนุนเกษตรกรตามแนวทางประชารัฐ

ที่มาของข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์