กิจกรรมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

อ่านรายละเอียดงาน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 1