25611207 1

ด้วยสำนักงาน ปปช.ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์