25610707 1

วันที่ 13-15 ก.ค. 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรฯ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีการออกร้าน นิทรรศการและการประกวด โคเนื้อ กระบือ แพะ และ แกะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จำนวน 11 ถ้วย (โคเนื้อ 6 ถ้วย,กระบือ2ถ้วย,แพะ 2ถ้วย และ แกะ 1 ถ้วย ) พร้อมถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมแล้วกว่า 212 รางวัล


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา