S 10485782

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
🥛 🌍 👨‍👩‍👧‍👦
วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day

ขอเชิญชวนทุกท่านพบกับกิจกรรมวันดื่มนมโลกออนไลน์ ผ่านการ Live Facebook กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
https://www.facebook.com/กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์-1422521221165340/

🔘 เวลา 10:00 น.
ภาพข่าวกิจกรรมการรณรงค์ "วันดื่มนมโลก"

🔘 เวลา 12:30 น.
กิจกรรม "Learn" เรียนรู้การทำอาหารจากนม โดยร้าน Livestock Farm Outlet
🍰 Blueberry Crepe Cake
🍌 Banana Crepe Roll
🍞 Honey Toast Butter Milk

🔘 เวลา 20:00 น.
รายการ "Milk Talk เจาะประเด็นเรื่องนมๆ" โดย
🥇นายวิเชียร ผลวัฒนสุข
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
🥇อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
นักวิชาการด้านโภชนาการชื่อดัง ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
🥇นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์