25590623 1นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม “ การยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานในอุตสาหกรรมการส่งออกเนื้อไก่ของไทย ” โดยมี นายโสภัชย์ ชวากุล ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบด้านการปศุสัตว์ กล่าวรายงานฯ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์      อ่านรายละเอียด