25590630 2นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม การพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ปี 2560-2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด