25590816 4วัดปากน้ำภาษีเจริญ และสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ มสจ. (ส.ศ.ป.)ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๑๘๕ ตัว เป็นโคเพศเมีย ๑๓๕ ตัว กระบือเพศเมีย ๕๐ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมอบโค-กระบือเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบโค-กระบือดังกล่าว ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด