25590816 5นายโอภาส  ทองยงค์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ/ นิทรรศการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559 พร้อมมอบรางวัลและประกาศนียบัตร  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน  ในวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2559  เวลา 08.45 น  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่  กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด