กระทรวงเกษตรแถลงข่าว งานเกษตรดิจิทัลคลองผดุงกรุงเกษม

นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  ร่วมกับ นางบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ น.อ. สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมแถลงข่าวการจัดงานคลองผดุงกรุงเกษม งานเกษตรดิจิทัล  ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  5 – 25  กันยายน  2559  ณ บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล  ริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี 6 โซน อาทิ โซนเกษตรดิจิทัล เป็นการจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์  โซนจำหน่ายสินค้าเกษตร  โซนจำหน่ายอาหารปรุงสุก ฯลฯ

อ่านรายละเอียด