การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 และชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2560

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปสุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559 และชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  นครราชสีมา

อ่านรายละเอียด