พิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)และมอบรางวัล“โครงการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ ธนาคารโค-กระบือ

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปสุสัตว์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.)ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลชนะเลิศ “โครงการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ ดีเด่น” วันที่ 5 กันยายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  นครราชสีมา

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเลขานุการกรม