อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยย้ายฝากตัวอ่อน จ.นครราชสีมา

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จ.นครราชสีมา โดย น.สพ.อรุณ จันทร์กระจ่าง หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเลขานุการกรม