นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา